پوریا عالمی

با نوشتن كتاب و نوشتن در روزنامه سالهاست جنگلها رو از بين مى‌برم و شرمنده‌ی درختهام...

اسفند 96
6 پست
مهر 96
1 پست
ردپا
1 پست
کاشانی
1 پست
مصدق
1 پست
تهران
1 پست
فیس_بوک
2 پست
توئیتر
2 پست
نیویورکر
1 پست
newyorker
1 پست
مطبوعات
1 پست
مسلم حمزه نژادی
توسعه دهنده و طراح در پرشین بلاگ
سپیده صبح
به امید روشنایی
تندر سنجابی
مدیر پروژه‌ی پرشین بلاگ
وبلاگ مديران سايت پرشین بلاگ
نوشته هایی از بچه های تیم فنی پرشین بلاگ
نشانی
آدم حیوانی‌ست که می نویسد و نوشتن نشانی جاویدان آدمی‌ست